Horne Forsamlingshus

Nyt fra Forsamlingshuset

Vi har nu en veloverstået generalforsamling bag os. Den 27. marts 2023, på generalforsamlingen kunne vi byde et nyt medlem velkommen i bestyrelsen, Jeanette Kaagh. Ud af bestyrelsen er trådt Carsten Lorenzen, der dog fortsætter som suppleant sammen med Irene Bebe Rasmussen.

Formandens beretning bar præg af, at det har været et travlt år for bestyrelsen. Der har været støttefest, efterårsfest og græskardag i 2022, og huset har også fået nyt varmeanlæg. Det sidste kan vi takke kommunens forsamlingshuspulje og Nordea Fonden – Liv i det lokale for. Bestyrelsens hårde arbejde har heldigvis resulteret i et overskud for 2022 på ca. 9.000 kr. efter afskrivninger, hvilket vi i bestyrelsen betragter som tilfredsstillende.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Mette Castello Ernstorn som formand, Pia Balkemose Sørensen som næstformand, Carsten Lindegaard som kasserer og Tina Jungfeldt som sekretær. Bestyrelsen består desuden af Helle Jacobsen, Jytte Mathiesen og Jeanette Kaagh.

Revy blev det ikke til i 2022, men til gengæld holdt vi den sidste weekend i februar og første weekend i marts 2023 et brag af en revy, med god mad, underholdning og levende musik.

Vi håber, du/I fortsat vil være med til at sikre en fremtid med Forsamlingshus i Horne ved holde jeres fest lokalt i vores alles hus.
Generalforsamlingen godkendte uændret kontingentet for 2023 til 150,- kr.

Vi vil gerne opfordre dig/jer til at støtte op om huset og betale kontingent. Vi modtager også meget gerne beløb til støtte for forsamlingshuset.
Det kan indbetales på Mobilepay på nr 86699 (5-cifre) eller på konto 0828-2553120 mærk betalingen med vejnavn og nr.