Horne Forsamlingshus

Generalforsamling

Torsdag den 26. marts 2015, kl. 19.00. Afholdes generalforsamling i Forsamlingshuset.

Såfremt der er punkter der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde senest den 16. marts 2015.

PÅ GENSYN!!