Horne Forsamlingshus

Generalforsamling

Generalforsamling i Horne Forsamlingshus

Torsdag d. 17. marts kl. 19.00

Såfremt der er punkter der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde senest den 6. marts 2016. PÅ GENSYN!!