Hornerevyen ramt af corona

Den kommende februar bliver lidt mere stille endvanligt i Horne. Normalt ville Horne Forsamlingshus være fyldt med forventningsfulde revygæster samt spændte revyskuespillere. Flere ugers forberedelse skulle kulminere i fest, sang og latter.

Desværre er det med de nuværende coronarestriktioner ikke muligt at gennemføre Horne Revyen 2021. Øget antal smittede samt et forsamlingsforbud, der ikke ser ud til at blive lempet nok foreløbigt,gjorde udslaget.

Derfor er vi desværre nødt til at aflyse Horne Revyen 2021.

Vi håber, at det igen bliver muligt at forsamles, så vi i 2022 kan tage ekstra meget ”gas på land og på by” – på gensyn.

PS: Huset går en uvis fremtid i møde, nu hvor vi ingen udlejninger har. Derfor håber vi, atmange vil støtte op ved at betale medlemskontingentet på 100,-. Beløbet kan indbetales på kontonr. 0828/2553120 eller MobilePay 86699. Husk at oplyse navn og adresse.

Bestyrelsen