Horne Forsamlingshus

Generalforsamling

Horne Forsamlingshus afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 19.00 i forsamlingshuset.

Dagsorden i følge vedtægter. Indkomne forslag der bedes drøftet skal være formanden i hænde senest 17. marts 2019.