Horne Forsamlingshus

Regler

Horne Forsamlingshus er et “nøgle-hus”. Det er derfor uden vært, så det er op til dig, hvordan dit arrangement skal foregå. Regler i forbindelse med leje af forsamlingshuset
 • Depositummet skal betales ved underskrivelsen af kontrakten.
 • Såfremt arrangementet aflyses tilfalder depositummet forsamlingshuset.
 • Den resterende del af lejebeløbet skal være forsamlingshuset i hænde senest 1 måned før afholdelse af arrangementet. Såfremt arrangementet aflyses mindre end 7 hverdage før afholdelse tilfalder hele lejen forsamlingshuset.
 • Lejer har normalt adgang fra kl. 08.00 på udlejningsdagen.
 • Huset afleveres som aftalt senest kl. 8.00 den efterfølgende dag, opryddet efter udleveret plan.
 • Ryd op både ude og inde.
 • Affald lægges i container ved køkkendøren.
 • Flasker og dåser bortskaffer lejer selv.
 • Der er rygeforbud i hele huset. Rygerne bedes ryge udenfor. Det er lejerens ansvar at dette forbud overholdes
 • Bestyrelsen forbeholder sig ret til at nægte udlejning, hvis der er mistanke om, at lejer vil misligholde forpligtelserne.
 • Ved manglende oprydning afregnes kr. 300,-/time
Som lejer forventer vi at man tager hensyn til omgivelserne incl. naboer.