Horne Forsamlingshus

 

Vores Historie

Følgende er gengivet med tilladelse fra horneland.dk.


Matr. No. 12n Hornelandevej 33 blev bygget i 1897 af Lars Mortensen, hvis ide var, at oprette et mødested for sognets beboere, hvad han også fik gjort, men allerede efter 5 år sælger han i 1902 til Carl Nørrelund, der overtog ejendommen med tilhørende inventar, som bestod af: 4 kakkelovne, 1 komfur, 1 indmuret gryde, 2 borde, 20 bænke, 6 lampetter samt 1 flagstang med tilhørende line og flag. Endvidere skulle Nørrelund forpligte sig til uden vederlag at give ”Logen til Hornes vel” ret til afbenyttelse af salen en gang om ugen.


Efter 13 år sælger Nørrelund i 1915 hele huset med tilbehør til skræddermester Mads Søren Madsen. Om skrædder Madsen ikke magtede opgaven tilfredsstillende, ved jeg ikke, i hvert fald samledes en del af sognets beboere den 19. november 1920 for at forhandle med ham om køb af Huset. Man blev enige og overdragelsen blev berammet til den 1. januar 1921, og hermed opstod A/S Horne Forsamlingshus. Nu skulle man så finde pengene. Købsprisen var på 25.000,00 kr., 14.000,00 kr. for ejendommen og 11.000,00 kr. for inventar m.v.. En flok ihærdige folk fik tegnet aktier for 15.400,00 kr. og restbeløbet blev finansieret med et lån. Da alle besværlighederne var på plads, blev der søgt en vært til Huset med det nedslående resultat, at ikke en eneste ansøgning indkom. Efter en del forhandling blev man enig med malermester Svend Nielsen, som blev den første vært i Horne Forsamlingshus.


Starten var svær, mange opgaver ventede, pengene var små, og ønskelisten stor, blandt andet elektrisk lys, som blev lagt ind i 1923. Et lokale på 1. sal blev udlejet til Horne Sogneråd, hvilket gav en fast indtægt, som sammen med det utal af foreninger, Horne var velsignet med i førkrigsårene og som var flittige brugere af Huset, fik det hele til at køre rundt op igennem de såkaldte kriseår. Udlejningspriserne kan man godt trække på smilebåndet af. F. eks. i 1935 kostede Alfred Voldgaards bryllupsfest 15,00 kr. for den store sal, mens Belgisk Hesteavlerforening måtte hoste op med 3,00 kr. for den lille, det samme måtte Kirkeballe Kreaturforsikring, hvorimod Gl. Ægforening kunne nøjes med 2,00 kr., men priserne har jo nok passet til den tid. I 1934 fik Huset ny vært, frk. Marie Jørgensen, som havde stillingen i 7 år frem til 1941, hvor hun sagde fra.


Jobbet var åbenbart blevet lidt mere eftertragtet, for Kirsten Klingenbjerg blev valgt ud af en håndfuld ansøgere. Kirsten ”sutsko”, som vi kaldte hende, var en lille venlig kvinde, som jeg/vi husker hende fra hendes mange daglige gåture fra hjemmet i Præstegårdsgyden, ned over købmand Jørgensens sti til Forsamlingshuset, som blev hendes hjertebarn. Kirsten blev en ældre pige og stoppede, og blev nu afløst af landpostbud Ejvind Nielsen fra Faldsled. Valborg og Ejvind med fem børn ankom til Horne og overtog hele Huset den 1. november 1960. Pludselig kom der liv i det gamle hus. Lejligheden på første sal, som hidtil havde været depot for Kirstens møbler og et utal af mus, blev renoveret og familien Nielsen flyttede ind, foreløbig på en fem års aftale, som skulle vise sig at blive til 27 år som værtspar i Horne Forsamlingshus (indtil nu rekorden) Det populære værtspar blev afløst af Birthe og Tage Larsen ved en reception den 01. oktober 1987. De klarede opgaven til UG i 7 år, men så en større udfordring, da Korinth Kro blev sat til salg i 1993, og købte denne.


Pladsen blev nu overtaget af Kirstine Østergaard, som kun stod distancen i 10 måneder frem til oktober 1994, hvor Jeanette og Flemming blev ansat. I de 7 år, Birthe og Tage drev Huset, var der sket store omvæltninger, men da Jeanette og Flemming tog over, måtte de begynde næsten forfra igen efter de forgangne 10 måneder. Unge mennesker og nytænkning er ingen skade til. De formåede at banke Horne Forsamlingshus op til noget, jeg vil sammenligne med fem stjerner. Det hele fungerede, som det skulle, og man følte sig rigtig velkommen, når Flemming i ”uniformen” stod i gangdøren og tog imod gæsterne. En god start er næsten altid lig med en god fest.


Efter ca. 12 år trængte Jeanette til et pusterum, og i mellemtiden havde Flemming startet eget firma. Den 1. juli 2006 blev de afløst af vores nuværende værtspar, Gitte og Michael Tost fra Haagerup, som vi hermed lidt forsinket byder velkommen. Mange ting er sket i Husets historie. Der har været gode år og svære år, og hele tiden var det et spørgsmål om at følge med og kunne byde på det, som tiderne nu en gang krævede. I 1951 lavede man tribune til orkester, i 1953 blev der anlagt parkeringsplads langs landevejens nordlige side (ca. 50 m.). Huset manglede udenomsplads, og i 1954 var urmager Johs. Pedersens hus med ret stor grund omme bag ved ledig. Der blev forhandlet om køb af både hus og grund til eventuel senere udvidelse af Huset og parkeringsplads, men man enedes om, kun at købe et lille stykke af grunden, hvilket sikkert passer Henny og Helge ret godt.


I 1955 blev der bygget nyt køkken, og i 1960 blev der bygget scene. I forbindelse med værtskifte i 1960 blev sognerådslokalet lagt ind til værtens lejlighed, som samtidig også fik både toilet og telefon, men centralvarmen måtte Valborg og Ejvind vente med til 1963.I 1971 fik forgangen en stor omgang, den gamle garderobe blev slettet til fordel for nye toiletter, og i 1975 skete der ting og sager. Ny tilbygning med en mindre sal og et moderne stort køkken, som blev indviet den 18.oktober. Forgangen fik igen en ansigtsløftning i 1989, hvor der blev lavet handicaptoilet og afskærmning af trappeopgang. Dette er kun et meget lille udpluk af de ting, der er sket igennem tiderne, og som stadig heldigvis sker. Horne har i nyere tid fået flere muligheder, når en fest skal holdes. Jeg vil håbe, der er plads til dem alle, men jeg vil også håbe, at Horne forsamlingshus stadig vil være:

STEDET, HVOR VI MØDES!