Horne Forsamlingshus

 Generalforsamling

                            i Horne Forsamlingshus.

Der afholdes ordinær generalforsamling i forsamlingshuset

Tirsdag den 22. marts 2022, kl. 19.00

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Bestyrelsen ønsker at drøfte husets fremtid

  • De sidste år har været hårde og vi står over for store renoveringer.
  • Huset har brug for dialog med medlemmerne om hvordan vi kommer videre

Og er der punkter som ellers ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal det være formanden i hænde senest den 15. marts 2022.

Bestyrelsen.