Generalforsamling

———-AFLYST pga corona. Ny dato følger så snart det er muligt——————-

Der afholdes ordinær generalforsamling i Horne Forsamlingshus tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 19.00. Dagsorden ifølge vedtægterne. Er der punkter som ønskes drøftet på generalforsamlingen skal det være formanden i hænde senest d. 14. marts