Aktiviteter

12. januar 2020 kl. 9.30-11.30

Brunch

2. februar 2020 kl. 9.30 – 11.30

Brunch

29. februar 2020 kl. 10.00

Generalprøve Horne Revyen

29. februar kl. 18.00

Horne Revyen

6 + 7 marts 2020 kl. 18.00

Horne Revyen

5. april 2020 kl. 9.30 – 11.30

Brunch