Pris-eksempel

Eksempel på leje af forsamlingshus inkl. moms

Medlem lejer hele huset 2 dage

Leje 1.dag                                       2500

Leje 2.dag                                       1000

Rengøring                                          550

Grøn afgift                                        200

Depositum                                        500

I alt                                                     4750

Ikke medlem lejer hele huset 1 dag:

Leje                                                   3000

Rengøring                                          550

Grøn afgift                                        200

Depositum                                        500

I alt                                                     4250

Betalingsbetingelser: depositum betales ved modtagelse af faktura og rest 30 dg før lejedato.

Depositum tilbagebetales – defekt service og ekstra rengøring senest 1 uge efter udlejning.