Kategori: Ikke kategoriseret

Brunch i forsamlingshuset Brunchsuccesen fortsætter også i dette efterår, på nedenstående datoer 1/9 – 6/10 og 3/11 i tidsrummet fra kl. 9.30 til 11.30. Tilmelding: ”først til mølle” princippet – dog senest kl.08 dagen før. Tlf. 40821290 eller kaja.knudsen@outlook.dk

Kære medlemmer! Vi fra bestyrelsen håber, at I fortsat vil støtte op om Horne Forsamlingshus. Det koster uændret 100 kr. at være medlem (2019). Vi beder om, at beløbet indbetales på Forsamlingshusets konto, reg.nr. 0828 og kontonr. 0002553120, eller på …

Nyhedsbrev Read More »

Horne Forsamlingshus afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 19.00 i forsamlingshuset. Dagsorden i følge vedtægter. Indkomne forslag der bedes drøftet skal være formanden i hænde senest 17. marts 2019.

I Horne Forsamlingshus ønsker vi hele tiden at udvikle os og tilbyde nye muligheder for vores brugere. Derfor har vi ansøgt Faaborg-Midtfyn Kommunes Borgerbudget om 27.000 til hjælp til projektor og lærred til den store sal. Udstyret kan både bruges …

Giv Horne Forsamlingshus din stemme til Borgerbudget Read More »